เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ RCSI & UCD Malaysia Campus

malaysia

50

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Foundation in Science at RUMC

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

RM35,000.00 (฿ 266,133) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Public Health

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

RM42,500.00 (฿ 323,162) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Medical Degree Programme

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Pre-Medical Foundation Year

เข้าชม11ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

RM45,000.00 (฿ 342,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Structured MD

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Structured PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้