มี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากRCSI & UCD Malaysia Campus

malaysia

43

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Foundation in Science at RUMC

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

RM35,000.00 (฿ 264,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Structured PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้