ทั้งหมดที่ SUNY Korea เกาหลี

null

2043

5

Accelerated BS / MS in Applied Mathematics and Statistics

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 114 UNDERGRADUATE CREDITS ARE REQUIRED ALONG WITH 30 GRADUATE CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BS / MS in Computer Science

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BS / MS in Technological Systems Management

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Computer Science

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Technological Systems Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - APPROXIMATELY 107 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Applied Mathematics and Statistics

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Business Management

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMAL 49 BUSINESS CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.S. in Computer Science

เข้าชม50ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Technological Systems Management (TSM)

เข้าชม282ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MS in Applied Mathematics and Statistics

เข้าชม96ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - A MINIMUM OF 10 COURSES CONSISTING OF REQUIRED COURSES IN ONE OF THE TRACKS PLUS FREE ELECTIVES

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MS in Mechanical Engineering

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 APPROVED GRADUATE CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้