เรียนต่อ แคนาดา ที่ Fairleigh Dickinson University, Vancouver Campus

canada

69

Bachelor of Arts in Individualized Studies

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Individualized Studies with specialization in Hospitality and Tourism Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Information Technology

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 122 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Administrative Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 24 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science degree in Hospitality Management studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 24 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Pre-Master's Program

เข้าชม15ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-University Program

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้