มี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากFairleigh Dickinson University, Vancouver Campus

canada

82

Bachelor of Science in Information Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 122 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021, 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Administrative Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020, 25 มกราคม 2021, 25 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้