มี 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากFairleigh Dickinson University, Vancouver Campus

canada

53

Bachelor of Science in Information Technology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 122 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้