มี 2 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากFairleigh Dickinson University, Vancouver Campus

canada

77

1

Bachelor of Arts in Individualized Studies (BAIS) - Hospitality and Tourism Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Hospitality Management Studies

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019, 1 April 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้