เรียนต่อ สวิสเซอร์แลนด์ ที่ IMI International Management Institute

switzerland

568

9

Bachelor of Arts with Honours in Global Business Management

เข้าชม165ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr24,150.00 (฿ 824,766) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Honours in Global Marketing Management

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr24,150.00 (฿ 824,766) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Honours in International Culinary Arts

เข้าชม77ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr23,750.00 (฿ 811,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality Entrepreneurship

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr24,150.00 (฿ 824,766) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Honours in International Hotel and Events Management

เข้าชม50ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr24,150.00 (฿ 824,766) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Honours in International Hotel and Tourism Management

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr24,150.00 (฿ 824,766) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business, Hotel and Tourism Management

เข้าชม100ครั้ง

International Baccalaureates & A-Levels

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr22,150.00 (฿ 756,462) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in International Culinary Arts

เข้าชม54ครั้ง

International Baccalaureates & A-Levels

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

Fr23,750.00 (฿ 811,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate Programme in International Hotel and Tourism Management

เข้าชม27ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr20,150.00 (฿ 688,159) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Higher Diploma in Global Business Management

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr22,150.00 (฿ 756,462) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Higher Diploma in Global Marketing Management

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr22,150.00 (฿ 756,462) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Higher Diploma in International Culinary Arts

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

Fr23,750.00 (฿ 811,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้