มี 9 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากIMI International Management Institute

switzerland

5113

21

BA (Hons) Degree in Global Business or Marketing Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality Entrepreneurship

เข้าชม138ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 TO 3 YEARS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with Honours in International Hotel and Events Management

เข้าชม141ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 TO 3 YEARS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business, Hotel and Tourism Management

เข้าชม142ครั้ง

International Baccalaureates & A-Levels

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Higher Diploma in Global Business Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Higher Diploma in Global Marketing Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration in International Hospitality Management

เข้าชม16ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1-2 YEARS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in International Hospitality and Events Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1-2 YEARS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in International Hotel and Events Management

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5-1 YEAR

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

IMI เป็นสถาบันสอนด้านการโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก อีกทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางยุโรป และมีเครือข่ายที่เหนียวแน่นอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก

  • IMI เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมที่ทันสมัย
  • นำเสนอประสบการณ์การศึกษาที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล
  • หลักสูตรผ่านการตรวจสอบโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร
  • มีนักศึกษานานาชาติจากกว่า 50 ประเทศ