มี 8 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากIMI International Management Institute

5757

26

BA (Hons) Degree in Global Business or Marketing Management

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2019, 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality Entrepreneurship

เข้าชม138ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 TO 3 YEARS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2019, 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with Honours in International Hotel and Events Management

เข้าชม141ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 TO 3 YEARS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2019, 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with Honours in International Tourism and Events Management

เข้าชม30ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 TO 3 YEARS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2019, 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration in International Hospitality Management

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1-2 YEARS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2019, 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in International Hospitality and Events Management

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1-2 YEARS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in International Hotel and Events Management

เข้าชม255ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 0.5 TO 1 YEAR

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2019, 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in International Hotel and Events Management

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 0.5-1 YEAR

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2019, 19 สิงหาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้