เรียนต่อ จีน ที่ Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College

china

2382

7

Bachelor of Arts (Honours) in English Language and Literature Studies (ELLS)

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Musical Arts

เข้าชม121ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Public Relations and Advertising

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in Cinema and Television

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Honours) in Accounting

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Honours) in Culture, Creativity and Management

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Applied Economics

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in e-Business Management and Information Systems

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Entrepreneurship and Innovation

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Finance

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Management of Human Resources

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Marketing Management

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

¥90,000.00 (฿ 436,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้