มี 6 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากBeijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College

china

2513

14

Bachelor in Social Work and Social Administration (BSWSA)

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (399,528 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in Applied Translation Studies

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (399,528 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in Cinema and Television

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (399,528 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Applied Economics

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (399,528 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Hons) in Media Arts and Design

เข้าชม86ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (399,528 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Communication

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

¥80,000.00 (355,136 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้