มี 1 หลักสูตรพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ระดับจากBeijing-Dublin International College at BJUT

china

176

1

BE Internet of Things Engineering

เข้าชม76ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้