มี 1 หลักสูตรพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ระดับจากBeijing-Dublin International College at BJUT

china

217

1

BE Internet of Things Engineering

เข้าชม55ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้