มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากBeijing-Dublin International College at BJUT

china

195

1

BE Electronic and Information Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BE Internet of Things Engineering

เข้าชม74ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc Software Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้