มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากBeijing-Dublin International College at BJUT

china

264

2

BE Internet of Things Engineering

เข้าชม60ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้