ทั้งหมดที่ Bocconi University อิตาลี

null

861

1

Bachelor of Science in Economic and Social Sciences

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€12,324.00 (415,897 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Economics and Management for Arts, Culture and Communication

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€12,324.00 (415,897 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Economics, Management and Computer Science

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€12,324.00 (415,897 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in International Economics and Finance

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€12,324.00 (415,897 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in International Economics and Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€12,324.00 (415,897 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in International Politics and Government

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€12,324.00 (415,897 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration and Management

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€10,000.00 (337,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics and Finance

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€10,000.00 (337,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Studies

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€10,000.00 (337,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Policy and Administration

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€10,000.00 (337,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistics

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

€10,000.00 (337,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Global Executive Master of Business Administration (GEMBA)

เข้าชม19ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้