มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากSWJTU-Leeds Joint School

china

79

BEng Civil Engineering with Transport

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥62,000.00 (275,230 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BEng Electronic and Electrical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥62,000.00 (275,230 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BEng Mechanical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥62,000.00 (275,230 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้