มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลระดับจากSWJTU-Leeds Joint School

china

73

BEng Mechanical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

¥62,000.00 (267,480 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้