ทั้งหมดที่ Ecole de Management de Lyon / Far East University จีน

null

335

1

MBA - Master of Business Administration

เข้าชม13ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

¥38,500.00 (173,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MSc in Digital Marketing and Data Science

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2020

¥24,000.00 (108,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MSc in Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2020

¥24,000.00 (108,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MSc in Health Management and Data Intelligence

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2020

¥22,000.00 (99,189 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in International Hospitality Management

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2020

¥27,000.00 (121,732 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MSc in Luxury Management and Marketing

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2020

¥32,000.00 (144,275 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MSc in Sports Industry Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2020

¥24,000.00 (108,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้