ทั้งหมดที่ University of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute จีน

null

117

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

¥80,000.00 (฿ 352,624) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

¥80,000.00 (฿ 352,624) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering (ECE)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3-5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

¥45,500.00 (฿ 200,555) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering (ME)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3-5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

¥45,500.00 (฿ 200,555) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science (MS) in Electrical and Computer Engineering (ECE)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

¥28,900.00 (฿ 127,385) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science (MS) in Mechanical Engineering (ME)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

¥28,900.00 (฿ 127,385) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้