มี 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute

china

107

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, พฤษภาคม 2020

¥80,000.00 (344,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, พฤษภาคม 2020

¥80,000.00 (344,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering (ECE)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3-5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,078 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering (ME)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3-5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥45,500.00 (196,078 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science (MS) in Electrical and Computer Engineering (ECE)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥28,900.00 (124,542 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science (MS) in Mechanical Engineering (ME)

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

¥28,900.00 (124,542 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้