มี 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute

china

109

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

¥80,000.00 (358,104 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021

¥80,000.00 (358,104 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้