เรียนต่อ จีน ที่ New York University Shanghai

china

1110

3

Bachelor of Arts (B.A.) in Economics

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) in Global China Studies

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) in Humanities

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) in Social Science

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Biology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Business and Finance

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Business and Marketing

เข้าชม74ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Chemistry

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Computer Science

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Computer Systems Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Data Science

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Electrical and Systems Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse