มี 12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากNew York University Shanghai

china

269

Bachelor of Science (B.S.) in Biology

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Chemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Honors Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Neural Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Data Science

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MUST COMPLETE 72 POINTS OF COURSEWORK

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Neural Science

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,499,177 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้