มี 3 หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับจากNew York University Shanghai

china

356

Bachelor of Science (B.S.) in Honors Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥368,372.00 (1,589,230 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥368,372.00 (1,589,230 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MUST COMPLETE 72 POINTS OF COURSEWORK

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

¥368,372.00 (1,589,230 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้