มี 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากNew York University Shanghai

china

536

Bachelor of Science (B.S.) in Electrical and Systems Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥368,372.00 (1,635,277 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Transportation Planning and Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

¥368,372.00 (1,635,277 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้