มี 5 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากNew York University Shanghai

china

249

Bachelor of Arts (B.A.) in Economics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,509,264 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) in Social Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,509,264 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Interactive Media and Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,509,264 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Interactive Media Arts

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

¥350,226.00 (1,509,264 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Social Work Program at Shanghai and New York

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้