ทั้งหมดที่ Berlin International University of Applied Sciences เยอรมัน

null

1201

7

BA Architecture

เข้าชม101ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 291,240) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Business Administration - International Management and Marketing

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 291,240) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Business Administration - Organisational Psychology

เข้าชม127ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 291,240) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Digital Business and Management

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 291,240) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Graphic Design and Visual Communication

เข้าชม119ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 291,240) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Interior Design

เข้าชม139ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 291,240) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Product Design

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 291,240) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Interior Design

เข้าชม57ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Four-semester program option as well as a two-semester option

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€12,000.00 (฿ 441,272) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Business Administration (MBA)

เข้าชม11ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - COMPRISES BOTH OPTIONS, THE 1-YEAR AS WELL AS THE 2 YEARS PROGRAM

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€12,000.00 (฿ 441,272) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้