มี 4 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากBerlin International University of Applied Sciences

germany

1230

8

BA Graphic Design and Visual Communication

เข้าชม124ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 280,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Interior Design

เข้าชม138ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 280,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Product Design

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS / 6 SEMESTERS; 180 ECTS

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€7,920.00 (฿ 280,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Interior Design

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Four-semester program option as well as a two-semester option

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€12,000.00 (฿ 425,087) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้