มี 1 หลักสูตรกฏหมายการบริหารระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไปจากMadurai Kamaraj University, UAE

uae

285

PG Diploma in Labour Law and Administrative Law

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้