มี 2 หลักสูตรการแสดงระดับจากVancouver Film School

canada

2

Certificate in Acting Essentials

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 29 มิถุนายน 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020, 4 มกราคม 2021

CAD$10,500.00 (244,074 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Acting for Film & Television

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 29 มิถุนายน 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020, 4 มกราคม 2021

CAD$30,500.00 (708,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้