มี 5 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากShanghai-Vancouver Film School

china

693

4

Bachelor’s Degree in Acting for Film and Television

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥128,000.00 (551,603 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor’s Degree in Film and Television Writing

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥128,000.00 (551,603 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor’s Degree in Film Production

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2020

¥178,000.00 (767,073 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor’s Degree in Makeup Design for Film and Television

เข้าชม72ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2020

¥178,000.00 (767,073 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor’s Degree in Sound Design for Visual Media

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2020

¥178,000.00 (767,073 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้