ทั้งหมดที่ Fraser International College แคนาดา

null

4

Associate of Arts Degree

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (638,106 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

UTP Stage I (Foundation Program)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$20,776.00 (480,842 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

UTP Stage II: Arts and Social Sciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (638,106 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

UTP Stage II: Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (638,106 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

UTP Stage II: Communication and Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (638,106 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

UTP Stage II: Communication, Art and Technology

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (638,106 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

UTP Stage II: Computing Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (638,106 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

UTP Stage II: Engineering Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (638,106 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

UTP Stage II: Environmental Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (638,106 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

UTP Stage II: Health Sciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (638,106 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้