มี 1 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากFraser International College

canada

5

UTP Stage II: Health Sciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$27,571.00 (633,066 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้