มี 2 หลักสูตรการสื่อสารศึกษาระดับจากFraser International College

canada

28

UTP Stage II: Communication and Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - 8 พฤษภาคม 2020

CAD$27,571.00 (641,403 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

UTP Stage II: Communication, Art and Technology

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - 8 พฤษภาคม 2020

CAD$27,571.00 (641,403 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้