เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Australian Institute of Higher Education

australia

5

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate Degree of Business Information Systems

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 พฤศจิกายน 2021, 14 มีนาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 7 พฤศจิกายน 2022

A$16,000.00 (฿ 397,614) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 พฤศจิกายน 2021, 14 มีนาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 7 พฤศจิกายน 2022

A$16,000.00 (฿ 397,614) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 พฤศจิกายน 2021, 14 มีนาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 7 พฤศจิกายน 2022

A$16,000.00 (฿ 397,614) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Information Systems

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 พฤศจิกายน 2021, 14 มีนาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 7 พฤศจิกายน 2022

A$16,000.00 (฿ 397,614) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Business Information Systems

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 พฤศจิกายน 2021, 14 มีนาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 7 พฤศจิกายน 2022

A$16,000.00 (฿ 397,614) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Business Information Systems

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 พฤศจิกายน 2021, 14 มีนาคม 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 7 พฤศจิกายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้