เรียนต่อ แคนาดา ที่ Columbia College

canada

162

1

Associate of Arts Degree, Business Administration Concentration

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree, Communication Concentration

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree, Economics Concentration

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree, General Arts

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree, International Studies Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree, Political Science Concentration

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree, Psychology Concentration

เข้าชม10ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science Degree, Computer Science Concentration

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science Degree, General Science

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science Degree, Mathematics Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 6 กันยายน 2022

CAD$16,500.00 (฿ 435,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse