ทั้งหมดที่ Red River College แคนาดา

null

125

1

Advanced Diploma in 3D Computer Graphics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$16,959.00 (฿ 389,401) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in QA/QC for Pharmaceutical and Food

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$17,947.00 (฿ 412,086) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Technology Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$15,207.00 (฿ 349,172) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Technology - Construction Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

CAD$18,497.00 (฿ 424,715) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Applied Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$14,485.00 (฿ 332,594) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Automotive Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

CAD$17,159.00 (฿ 393,993) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Collision Repair and Refinishing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

CAD$16,593.00 (฿ 380,997) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Commerce Industry Sales and Marketing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$14,263.00 (฿ 327,497) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Culinary Skills International

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$16,999.00 (฿ 390,319) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Dental Assisting

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

CAD$16,389.00 (฿ 376,313) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Health Care Aide

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$8,571.00 (฿ 196,801) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Heavy Duty Equipment Mechanic

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$17,130.00 (฿ 393,327) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้