มี 1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิกระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากRed River College

canada

146

1

Advanced Diploma in 3D Computer Graphics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$16,959.00 (392,280 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้