มี 1 หลักสูตรผู้พิการทางการได้ยิน: ทักษะการสื่อสารระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากRed River College

canada

97

Certificate of ASL and Deaf Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้