ทั้งหมดที่ Saskatchewan Polytechnic แคนาดา

null

448

7

Bachelor of Construction Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Agricultural Equipment Technician

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

CAD$17,800.00 (405,034 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Auto Body Technician

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$15,500.00 (352,698 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Building Systems Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$16,000.00 (364,075 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Carpentry

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,200.00 (345,871 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Computer Networking Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 33 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$17,000.00 (386,830 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Continuing Care Assistant

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,900.00 (316,290 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate of Disability Support Worker

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 37 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$16,200.00 (368,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Early Childhood Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,700.00 (357,249 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Educational Assistant

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$13,700.00 (311,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate of Fabricator - Welder

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$18,000.00 (409,585 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Geographic Information Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$13,401.02 (304,936 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มีนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกที่เรียนที่ Saskatchewan Polytechnic ทั้งที่วิทยาเขตหรือทางออนไลน์

  • ตั้งอยู่ที่จังหวัด Saskatchewan, Western Canada
  • มีทุนการศึกษามากกว่า 2 ล้านเหรียญแคนาดาในแต่ละปี
  • 93% ของนักศึกษา “พึงพอใจถึงพึงพอใจมาก”
  • เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัด, ประกาศนียบัตรและอนุปริญญา