ทั้งหมดที่ Saskatchewan Polytechnic แคนาดา

null

397

2

Bachelor of Construction Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Agricultural Equipment Technician

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

CAD$17,800.00 (406,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Auto Body Technician

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$15,500.00 (353,946 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Automotive Service Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$18,600.00 (424,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Building Systems Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$16,000.00 (365,363 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Carpentry

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,200.00 (347,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Computer Networking Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 33 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$17,000.00 (388,198 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Continuing Care Assistant

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$13,900.00 (317,409 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate of Disability Support Worker

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 37 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$16,200.00 (369,930 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Early Childhood Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,700.00 (358,513 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Educational Assistant

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$13,700.00 (312,842 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate of Fabricator - Welder

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$18,000.00 (411,034 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้