ทั้งหมดที่ Saskatchewan Polytechnic แคนาดา

null

472

8

Bachelor of Construction Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Agricultural Equipment Technician

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$17,848.00 (411,225 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Auto Body Technician

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$14,873.00 (342,680 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Automotive Service Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,847.65 (411,217 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Building Systems Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$15,369.00 (354,108 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Carpentry

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,625.16 (336,970 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Civil Technician

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Computer Networking Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 33 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,360.00 (376,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Continuing Care Assistant

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,385.74 (308,413 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate of Disability Support Worker

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$15,121.00 (348,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Early Childhood Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$15,121.00 (348,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Educational Assistant

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,138.00 (302,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มีนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกที่เรียนที่ Saskatchewan Polytechnic ทั้งที่วิทยาเขตหรือทางออนไลน์

  • ตั้งอยู่ที่จังหวัด Saskatchewan, Western Canada
  • มีทุนการศึกษามากกว่า 2 ล้านเหรียญแคนาดาในแต่ละปี
  • 93% ของนักศึกษา “พึงพอใจถึงพึงพอใจมาก”
  • เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัด, ประกาศนียบัตรและอนุปริญญา