มี 14 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากSaskatchewan Polytechnic

canada

460

2

Certificate of Office Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$13,900.00 (323,107 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate of Parts Management Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$14,200.00 (330,080 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Business (Accountancy)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Business (Financial Services)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Business (Human Resources)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Business (Insurance)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Business (Management)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$14,732.54 (342,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Business (Marketing)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Innovative Manufacturing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - YEAR 1 - 44 WEEKS; YEAR 2 - 32 WEEKS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$18,000.00 (418,412 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Integrated Resource Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 70 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$14,174.16 (329,480 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Resource and Environmental Law

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 70 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$13,916.45 (323,489 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Post-Graduate Certificate of Business Accountancy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$19,700.00 (457,928 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้