มี 17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSaskatchewan Polytechnic

canada

388

2

Certificate of Automotive Service Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$18,600.00 (430,480 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Fabricator - Welder

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$18,000.00 (416,594 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Heavy Equipment and Truck and Transport Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$17,500.00 (405,022 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Power Engineering Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$14,300.00 (330,961 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Telecommunications Networking Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,700.00 (363,362 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of CAD/CAM Engineering Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

CAD$18,600.00 (430,480 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Chemical Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 70 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,200.00 (351,790 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Civil Engineering Technologies Civil Engineering Technologies (Construction Option or ...

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 76 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Electrical Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 76 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Electronic Systems Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

CAD$15,700.00 (363,362 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Environmental Engineering Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 80 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Geomatics and Surveying Engineering Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 80 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้