มี 18 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSaskatchewan Polytechnic

canada

568

11

Certificate of Automotive Service Technician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

CAD$17,847.65 (421,433 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Civil Technician

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Fabricator - Welder

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

CAD$16,685.00 (393,980 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Heavy Equipment and Truck and Transport Technician

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

CAD$16,856.00 (398,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of Telecommunications Networking Technician

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 45 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of BioScience Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of CAD/CAM Engineering Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Chemical Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Civil Engineering Technologies (Construction and Water Resources Specialties)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 76 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Electrical Engineering Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Electronic Systems Engineering Technology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Environmental Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 80 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มีนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกที่เรียนที่ Saskatchewan Polytechnic ทั้งที่วิทยาเขตหรือทางออนไลน์

  • ตั้งอยู่ที่จังหวัด Saskatchewan, Western Canada
  • มีทุนการศึกษามากกว่า 2 ล้านเหรียญแคนาดาในแต่ละปี
  • 93% ของนักศึกษา “พึงพอใจถึงพึงพอใจมาก”
  • เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัด, ประกาศนียบัตรและอนุปริญญา