มี 2 หลักสูตรการตลาดระดับจากLaSalle College

canada

72

1

Diploma in Fashion Marketing - Buyer's Profile

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Graphic Design - Branding

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

CAD$17,784.00 (฿ 446,866) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้