มี 1 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอระดับจากLaSalle College

canada

27

Diploma in Fashion Marketing - Buyer's Profile

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้