ทั้งหมดที่ Ignite Colleges นิวซีแลนด์

null

75

Certificate in Culinary Arts Level 3

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Culinary Arts Level 4

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in International Logistics and Transport Level 3

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Police and Defence Force Entry Preparation Level 3

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dementia Course Level 4

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Aged Care and Disability Practice Level 5

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 65 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Diploma in Culinary Arts Level 5

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Security (Level 3)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Certificate in Early Childhood Education and Care Level 4

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

NZ Certificate in Health and Wellbeing (Advanced Support) Level 4

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 21 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

NZ Certificate in Health and Wellbeing Level 2

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 14 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

NZ Certificate in Health and Wellbeing Level 3 with a Strand in Health Assistance

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 24 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้