เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Ignite Colleges

newzealand

88

Certificate in Culinary Arts Level 3

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Culinary Arts Level 4

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in International Freight Logistics Level 3

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Police and Defence Force Entry Preparation Level 3

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dementia Course Level 4

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Aged Care and Disability Practice Level 5

เข้าชม15ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 65 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Diploma in Culinary Arts Level 5

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Security (Level 3)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Certificate in Early Childhood Education and Care Level 4

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

NZ Certificate in Health and Wellbeing (Advanced Support) Level 4

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 21 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

NZ Certificate in Health and Wellbeing Level 2

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 14 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

NZ Certificate in Health and Wellbeing Level 3

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 28 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้