มี 2 หลักสูตรการต้อนรับ / การจัดเลี้ยง (ทั่วไป)ระดับจากIgnite Colleges

newzealand

67

NZ Certificate in Hospitality Level 3

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 25 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Certificate in Hospitality Level 4

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้