มี 1 หลักสูตรการจัดการการต้อนรับระดับจากIgnite Colleges

newzealand

63

NZ Diploma in Hospitality Management Level 6

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้