เรียนต่อ แคนาดา ที่ Greystone College

canada

28

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Attestation of College Studies in International Business Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021, 25 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 12 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

CAD$14,325.00 (฿ 359,950) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Cambridge TESOL Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021, 25 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 12 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

CAD$3,320.00 (฿ 83,423) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Communications

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

CAD$3,320.00 (฿ 83,423) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Communications (Non-Vocational)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

CAD$3,320.00 (฿ 83,423) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Experience

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021, 25 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 12 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

CAD$4,680.00 (฿ 117,596) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

CAD$3,320.00 (฿ 83,423) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Management Clerk

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

CAD$3,320.00 (฿ 83,423) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Hospitality Skills Co-op

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 13 กันยายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

CAD$6,285.00 (฿ 157,926) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in International Business and Trade

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

CAD$3,320.00 (฿ 83,423) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in International Business and Trade Clerk

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

CAD$3,320.00 (฿ 83,423) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Interpreting and Translation (Korean)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021, 25 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 12 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

CAD$3,500.00 (฿ 87,946) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Communications

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021, 25 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 12 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

CAD$9,750.00 (฿ 244,992) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้