ทั้งหมดที่ Greystone College แคนาดา

null

63

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - ACADEMIC: 40 WEEKS; PRACTICUM: 50 WEEKS

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Cambridge TESOL Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Communications

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Communications (Non-Vocational)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Experience

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business Management Clerk

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Financial Management and Planning

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Hospitality Skills Co-op

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Human Resources

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 30 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in International Business and Trade

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 30 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in International Business and Trade Clerk

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020, 30 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้