มี 1 หลักสูตรทักษะการควบคุมจัดการระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากGreystone College

canada

86

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Supervisory Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 10 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้